นโยบายเว็บไซต์

1. satliang.com เป็นแต่เพียง ผู้ให้บริการพื้นที่ ในการฝากประกาศซื้อขาย และแลกเปลี่ยนพูดคุยเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสินค้า หรือบริการแต่อย่างไร ดังนั้นจึงควร ตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ อย่างรอบคอบ

2. ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหา รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. การใช้งานเว็บบอร์ด ผู้ใช้บริการจะไม่ลงโฆษณา ซื้อ-ขายสินค้าทุกประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน รับสมัครงานทุกประเภท รวมทั้งงานหารายได้เสริมประเภท MLM การประชาสัมพันธ์ที่เอื้อต่อธุรกิจของ สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา ค่ายกิจกรรม หน่วยงานต่างๆ และการใช้งานเว็บบอร์ด ที่เน้นจุดประสงค์เพื่อการสร้าง Link ( จุดเชื่อมโยง ) ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ  หรืออันมีลักษณะเป็นข้อความลูกโซ่ เข้าข่ายการ Spam ต่างๆ เช่น การลงกระทู้หรือข้อความซ้ำๆ ลงกระทู้หลายหมวดทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้น รวมทั้งการลงข้อความที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานช้าลง ทั้งทางด้านระบบของเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น การใส่ Code โปรแกรมต่างๆ 

4. ห้ามลงประกาศ ซื้อ-ขาย สัตว์เลี้ยงในเว็บบอร์ด ให้ลงที่หมวดซื้อขายตามหมวดชนิดที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น

5. satliang.com อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ ลบประกาศซื้อขาย หัวข้อกระทู้เว็บบอร์ด ที่เก่ามากแล้ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

*ข้าพเจ้ารับทราบข้อตกลงนี้ และยินดีให้ทางเว็บไซต์ satliang.com พิจารณาลบกระทู้ที่ลงข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งมีลักษณะเหมือน หรือใกล้เคียงตามที่ได้แสดงไว้ในรายการข้างบนนี้ โดยจะไม่ทำการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ และจะไม่ทำการก่อกวนเว็บไซต์ satliang.com